Tầm nhìn và Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trở thành thương hiệu hàng đầu cung cấp “căn hộ dịch vụ đáng sống” cho chuyên gia nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

 1. Đối với khách hàng
  • Tận tâm, tận lực vì lợi ích của khách hàng
  • Cung cấp môi trường sống an toàn, tiện nghi, thoải mái.
  • Nâng cao hình ảnh và giá trị thông qua dịch vụ chuyên nghiệp.
 2. Đối với đối tác và nhà cung cấp
  • Nêu cao tinh thần hợp tác cùng phát triển lâu dài, bền vững
  • Mục tiêu gia tăng giá trị và thương hiệu.
 3. Đối với nhân viên
  • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm và nhân văn
  • Thúc đẩy môi trường làm việc năng động, sáng tạo, đổi mới không ngừng
  • Gắn kết hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của người lao động
 4. Đối với cộng đồng và xã hội
  • Cung cấp cho thị trường một dịch vụ chất lượng cao, chuyên nghiệp và đề cao bản sắc văn hóa Việt Nam.
  • Góp phần thay đổi cách nhìn của xã hội về năng lực, hiệu quả, uy tín của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư và hợp tác quản lý bất động sản.