Nguyên tắc làm việc

08 nguyên tắc làm việc tại HappyHomes được khởi nguồn từ cảm hứng và văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

  1. Gia đình: Chúng ta chăm sóc khách hàng và đồng nghiệp với sự nồng ấm và thân thiện của một đại gia đình.
  2. Cộng đồng:  Chúng ta cam kết lý tưởng, chia sẻ, cống hiến và bày tỏ sự quan tâm và trách nhiệm với môi trường chúng ta làm việc.
  3. Sự tôn trọng : Chúng ta thể hiện sự tôn trọng và lịch sự đối với mọi người như những gì chúng ta mong đợi mọi người đối xử với mình.
  4. Sự khiêm nhường: Chúng ta phục vụ bản thân bằng việc phục vụ người khác trước. Chúng ta sống trong đời với sự biết ơn mà không coi đó là một đặc ân.
  5. Tính liêm chính: Chúng ta sẽ giữ sự trung thực và công bằng ở mức cao nhất trong tất cả mối quan hệ của chúng ta.
  6. Học hỏiChúng ta cống hiến hết mình để để luôn luôn phát triển những khả năng, ứng dụng, tiêu chuẩn và công nghệ . Chúng ta sẽ tiến lên phía trước mà không bao giờ giậm chân tại chỗ.
  7. Tinh thần trách nhiệm:  Chúng ta cống hiến và nhận trách nhiệm về cá nhânmình cho sự thành công về tài chính của công ty.
  8. Sự tán dương:  Chúng ta vui mừng với những thành công của tập thể và thành công của cá nhân.